Diotisalvi

Sex mil norr om Venedig finns Diotisalvi. Familjen har odlat biodynamiskt i över 15 år och rankorna är till stor del över 90 år gamla. Familjen har totalt 90 hektar som fördelas på Glera (Prosecco), Tai och Bronner. Bronner är en framavlad druvsort som är härdig mot svampangrepp och lämpar sig för biodynamisk odling utan herbicider och pesticider.

Alla druvor skördas för hand och jäsningen sker med naturliga jäststammar.

Under jäsningen så tar man tillvara gaserna som bildas och utvinner el och värme till anläggningen. Resterna av produktionen används som näring till vinrankorna för att skapa ett självförsörjande kretslopp. Detta är en familj som tagit tankarna kring hållbar vinproduktion ett steg längre.